lnwshop logo

หน้าแรก

 

 

 

 SMARTPLUS + : SECUAL BOX : WIFI 

ในชุดประกอบไปด้วย

   SMART PLUS + : Secual Control panel (Gateway Wifi + 3G + Simcard bulit-in)

   Door Sendor x 1 (เซ็นเซอร์ติดประตูหรือหน้าต่าง)

  Pet Motion Sendor x 1 (เซ็นเซอร์จับการเคลือนไหวแบบไม่จับสัตว์เลี้ยง)

   Remote Control x 2 ( รีโมทคอนโทรล ควบคุมระยะไกล)

 

คุณลักษณะ

  รองรับการใช้งานแบบผ่าน Internet Wi-Fi  3G และ โทรศัพท์มือถือ (SIMCARD)

  รองรับการโทรด่วน (Speed Dialing) ในกรณีฉุกเฉินได้  สูงสุด 5 หมายเลข

  อุปกรณ์ทุกชิ้นมี Sensor ตรวจสอบในกรณีที่ ถูกเปิดหรือ ทำลาย

  แจ้งเตือนและควบคุมระบบเปิด/ปิดผ่านมือถือ (Internet notification)

 รองรับ Application ทั้ง iOS, Android ทุกระบบมือถือ

  อุปกรณ์ Control Panel มี Battery สำรองในกรณี ไฟฟ้าดับ (รองรับได้นาน 8ชม)

  Siren Build in ภายใน (95dB) 

  App Notification / SMS แจ้งเตือนเมือ Power failure หรืออุปกรณ์ไร้สาย battery low

  Battery สำรองขนาด 7.4v 500mAh (รองรับ 8ชม)

  อุปกรณ์ไร้สาย (Motion detector/ Windows detector) มีระบบประหยัดไฟ จึงทำให้ Battery อยุ่ได้ นาน 1-2ปี

  มาตราฐานยุโรปจากประเทศ เบลเยียม คุณภาพมาตรฐานระดบั โลก ได้รับการ รับรองจากสถาบัน RoHS , UL ,ULC และ CE

จุดเด่นของอุปกรณ์

  ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย ทุกอุปกรณ์สมบูรณ์แบบ

   ควบคุมด้วย APP จากมือถือ โดยใช้ 3G, Wifi internet เพื่อ ควบคุมการเปิด ปิดระบบภายในบ้าน  

      ตรวจดูอุปกรณ์แต่ละ ตัวทำงาน ในโหมดไหน และเลือก เปิด หรือ ปิด การทำงาน แยกอิสระ แต่ละเซ็นเซอร์

  APP บนมือถือแสดงสถานะการทำงา ของอุปกรณ์ ตัวเครื่อง Control Panel ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ว่าทำงานใน mode ไหน และ สามารถทำงานสั่ง เซ็นเซอร์ทุกตัว เปิดหรือปิด แยกโดยอิสระ เมือไรก็ได้ บน APP มือถือ

   กำหนดสิทธิ์ ให้ผู้ใช้เพิ่ม (เพิ่มคนใช้งาน) โดยสามารถทำการเปิด ปิด การใช้งานจาก APP บนมือถือ สมบูรณ์แบบ ง่ายเพียง 1,2,3

  รองรับอุปกรณ์ไร้สายได้หลากหลายประเภทเช่น อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ, อุปกรณ์ไซเรนไร้สาย, อุปกรณ์แป้นปุ่ม Control, อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด/ปิดประตู

  ขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 150x160x49มม.(เล็กและบางทีสุดของระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย)

  เทคโนโลยีไร้สายล่าสุด ส่งสัญญาณได้ไกลถึง  80 เมตร ** (ทดสอบในที่โล่ง)

  โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อมีผู้บุกรุก ได้ 5เลขหมาย และ ผ่าน SMS 5เลขหมาย

✅  ระบบโทรซ้ำแบบอัตโนมัติเมื่อโทรไม่ติด หรือไม่รับสายระบบจะโทร วนไปหมายเลชที่ 1 ถึง 5 และวนโทรซ้ำหากไม่มีผู้รับสาย หรือโทรไม่ติด

✅ รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง อุปกรณ์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว , อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับความสั่นสะเทือน ฯลฯ ทุกอุปกรณ์ รองรับเซ็นเซอร์สูงสุด 100 อุปกรณ์

  รองรับรีโมทควบคุมการเปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมย สูงสุด 10 อัน สามารถลบทิ้ง one by one  เฉพาะอันได้เมือเกิดการสูญหาย

✅  สามารถตั้่งชื่ออุปกรณ์ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมแจ้งเตือนผ่าน App (แสดง ชนิดของอุปกรณ์ โดยชื่อเป็นภาษาไทย และ/หรืออังกฤษได้)

  แบตเตอรี ทุกอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Lithium อายุการใช้งานยาวนานกว่า 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้และการตรวจจับ)

✅  แบตเตอรี ทุกอุปกรณ์ตรวจจับแบบมาตรฐาน หาซื้อ ได้ง่าย AA (Door Senso-SAC-03) AA (Motion Detector ES-D1A, ES-D2A), AAA (Door Sensor-ES-D3C), CR2025 (Remote))

✅  บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังที่เกิดกับระบบได้ถึง 150 เหตการณ์ พร้อมบันทึกวัน เวลา ช่วยให้ตรวจสอบ

ความพร้อมของระบบสัญญาณกันขโมยได้ง่ายขึ้น

 สามารถกำหนดรูปแบบการเปิดระบบได้ 3 รูปแบบ คือ เปิดระบบ (ARM) , ปิดระบบ (DISARM), เปิดระบบ ภายนอกบ้าน (HOME) และเลือกเปิด/ปิดได้แต่ละอุปกรณ์ เพือเพิ่มความปลอดภัยได้สูงสุดตามที่ต้องการ

 สามารถตั้งค่าให้เสียงไซเรนดังตอบรับการสั้งงานเปิดปิดจากรีโมทได้และกด SOS แจ้งเตือนภัยจาก รีโมทได้

 มีไฟ LED ที่ไซเรนภายนอก(option) แสดงสถานะการเปิดระบบสัญญาณกันขโมยเพิ่มความสะดวกและ มั่นใจในการใช้งาน

  สามารถตั้งชื่อ แยกแต่ละอุปกรณ์ได้ (แสดงผลเป็นอักษรบนหน้าจอมือถือ) เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

 ระบบ Intelligent Auto ARM/DISARM สามารถเปิด/ปิดระบบสัญญาณกันขโมยเองอัตโนมัติ

 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเว้นการตรวจจับสัตว์เลี้ยง ประมวลผลด้วยระบบดิจิตอลแม่นยำสูงสุด*

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแบบ Double Check ลดปัญหาการ Fault Alarm เพิ่มความแม่นยำอีกระดับ

✅  ระบบ Supervision ตรวจสอบความพร้อมของระบบ สัญญาณกันขโมยอัตโนมัติ เช่น ไฟฟ้าดับ สัญญาณ โทรศัพท์ขัดข้อง , แบตเตอรี่อ่อน , อุปกรณ์ตรวจจับชำรุด ฯลฯ โดยแจ้งเตือนตัวอักษรทีหน้าจอมือถือและส่ง ข้อมูลผ่าน App notification. (internet 3G,wifi)

  สามารถแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี อุปกรณ์ตรวจจับอ่อน  แจ้งเตือนทั้งตัวเครื่อง Control Panel (Secual Box) และ ตัวลูกไร้สาย (ผ่าน App notification) (internet 3G,wifi)

  สามารถตั้งงชื่อ  Zone ต่างๆเพื่อแจ้งเตือนผ่าน App เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Zone ใด เกิดการบุกรุก

✅  เตือนผ่าน (ผ่าน App notification)เมื่อมีผู้บุกรุก ทำลายหรือพยายามเปิดตัวอุปกรณ์ไร้สาย 

 

✅  ราคาปกติ : 23,900 บาท ช่วงแนะนำ เหลือเพียง 15,900 บาท 
✅ ติดตั้งฟรีใน กทม และปริมณฑล*(ใกล้เคียง)
✅ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม (บริการ Service * ฟรีทุกอาการ 1 ปีเต็ม)
✅ สินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม (สามารถซื้อประกันเพิ่มเพียง 2,000 บาท)
 พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 4-10 เดือน (KBank ที่ร่วมรายการเท่านั้นครับ)
 บ้านปลอดภัย อุ่นใจ ไร้กังวล ห่างไกล (ขโมย)
✅ บ้านสวยงาม ไม่มีสายไฟ (รกรุงรัง) ให้กวนใจ
✅ สนใจ สอบถาม/ออกแบบ/ติดตั้ง "ให้ SMART PLUS + :  ระบบกันขโมยบ้าน @ BANGKOK ใกล้เคียง"


&#x260E Tel. : 081-971-4464 K.วุฒิ &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-413-7222 K. นัท &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-266-5535 K. ต๊อป &#x1F4DE


ติดต่อ #LINE : คลิกเพื่อ ADD LINE http://line.me/ti/p/%40smartplus

 

 

 

 

like emoticonคอนเซป คือ ติดไว้ในบ้าน ทุกอย่างเป็น wireless หมด ไม่ต้องเดินสาย สะดวกปลอดภัย

 เมื่อ เปิดระบบ มีคนบุกรุก โจร เข้าบ้าน มันจะจับการเคลือนไหว แล้ว ร้องดังลั่นบ้านเลย พร้อมทั้ง โทรบอกเจ้าของบ้าน หรือ ส่ง sms ให้เจ้าของบ้านรู้ (ใส่เบอร์ ได้ สูงสุด 5 เบอร์)

สามารถเลือกได้ สั่งเปิด-ปิดระบบจาก รีโมท มือถือ (อยุ่นอกบ้าน) หรือ apps (อยู่นอกบ้าน) ได้

 

 ตัวเซ็นเซอร์ จะมี ประตู หน้าต่าง (Wireless Door /Windows Sensor / Wireless Motion Sensor )เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว 

✅ ตัว TAG RFID คือ หากเปิดระบบ กันขโมย แล้ว เมือลูกเข้าบ้าน เอา tag RFID แปะมระบบจะส่ง sms เข้ามือถือ ว่าลูกกลับถึงบ้านแล้ว

 สามารถ ตั้งเวลาเปิด-ปิดระบบได้ เช่น เปิดระบบให้ทำงานตอน เที่ยงคืน และ ปิด ระบบ ตอนหกโมง เช้า ไม่ต้อง มาคอยปิด เปิด  (เปิดระบบ 0:00 ปิดระบบ 05:00am)

 

✅ ไม่ต้องใช้ อินเตอร์เน็ต NO INTERNET  ใช้แค่ ซิมมือถือ (ทุกระบบ AIS DTAC TRUEMOVE-H) 

    แนะนำซื้อซิมแบบเติมเงิน DTAC ซิมเปิ้ล  เติมทุกครั้งอยู่ได้ 3 เดือน (เติม 10 บาท ที่ตู้เติมเงิน 10 บาท 4 ครั้ง ก็ได้ครึ่งปีละครับ)

 

✅ ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมรายเดือน NO MONTHLY FEE

 

 หากมีการแจ้งเตือน สามารถรู้เป็นรายตัวอุปกรณ์ว่า ตัวไหนจับขโมยได้ !! 

      การแบ่งโซนของผู้ขายบางราย แบ่งรวมๆโดย door/windows x5 ตัว = 1 โซน (โซนที่ 1) และ หาก Alarm ก็จะรู้เพียงว่า โซนที่ 1  ร้องแต่ไม่ได้ระบุ ว่า ตัวไหน 1 ใน 5 ตัวจับขโมยได้

แต่สินค้า เรา แบ่งได้เป็นรายตัว ตัวไหนดักจับขโมยได้ จะบอกว่าตัวนั้นๆ ดักจับขโมยได้ครับ (มีแจ้งเตือนทีมือถือและตัว control panel) ครับ สูงสุด 50 โซน , ฟังเสียงเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุได้ทันที

 ในชุดจะประกอบด้วย

1. CONTROL PANEL (ตัวหลักทีมีแป้นให้กด และใส่ซิม GSM หรือสายโทรฯบ้าน)

2. เซ็นเซอร์ ทีติด ประตู / หน้าต่าง แบบไร้สาย  x 2 ตัว

3. เซ็นเซอร์ จับการเคลือนไหว แบบไร้สาย  x 2 ตัว

4. รีโมทควบคุม การทำงาน เปิด ปิดระบบ และ กด SOS กรณีฉุกเฉิน  x 2 ตัว

5. TAG RFID x 2 ตัว

6. AC Adapter x 1 ตัว (หัวไทย และ หัวแบบยุโรป) 

7. คู่มือ 

  สินค้า จาก เบลเยี่ยม เทคโนโลยี ยุโรป ขายดีที่  ฝรั่งเศส   เบลเยียม และ  อเมริกาเหนือ


ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ISO 9001: 2000

CE certifications และการทดสอบจาก

FCC testing standards.

RoHS Standard 

 คลิกเพื่อ ADD LINE ID :  เพิ่มเพื่อน

 http://line.me/ti/p/~@smartplus 

ติดต่อ LINE : @SMARTPLUS like emot http://line.me/ti/p/~@smartplus

 

&#x260E Tel. : 081-971-4464 K.วุฒิ &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-413-7222 K. นัท &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-266-5535 K. ต๊อป &#x1F4DE


ติดต่อ #LINE : คลิกเพื่อ ADD LINE http://line.me/ti/p/%40smartplus

 

SRP Price : 19,900 บาท รับประกัน 1 ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่

ราคาแนะนำ เหลือเพียง 15,900 บาท (ติดตั้งฟรี ใน กทม@ และพื้นทีใกล้เคียง) 

 

website: http://http://www.home-securitythai.com/

facebook : https://www.facebook.com/wireless.safe

สามารถ ซื้อ Accessories อุปกรณ์เสริมได้ คลิกเลย! Accessories eTiger S4 Combo [8]

 ลูกค้า ตจว : สามารถซื้อ และจัดส่งทาง EMS ฟรี  ติดตตั้งเองง่ายๆ แค่ใส่ซิม เสียบปลั๊ก ยึดผนัง ก็พร้อมใช้ Cool

RECOMMENDED

19,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
23,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

NEW PRODUCTS

29,900.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
23,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
14,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
11,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
9,900.00 บาท
8,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
14,900.00 บาท
12,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
3,900.00 บาท
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,200.00 บาท
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

บทความล่าสุด

SMART PLUS + : Smart Home บ้านอัจฉริยะ ทันสมัย ตอบโจทย์ smart phone พร้อมแล้ว ให้ทุกท่านได้ใช้
07 ต.ค. 2559
SMART PLUS + : Smart Home บ้านอัจฉริยะ ทันสมัย ตอบโจทย์ smart phone พร้อมแล้ว ให้ทุกท่านได้ใช้ ณ ตอนนี้ ถ้าให้คุณลองจินตนาการ ถึงเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุด แถมไม่ต้องเดากันเลย! ใช่แล้วคะ เทคโนโลยี Touch Screen โดยอุปกรณ์ยอดฮิตที่ใช้เทคโนโลยีนี้ค…
ผลงานการติดตั้ง ร้านกาแฟ Hey Coffee สาขาเกษตร นวมินทร์
08 ส.ค. 2559
ผลงานการติดตั้ง ร้านกาแฟ Hey Coffee สาขาเกษตร นวมินทร์ คุณ ก๊อด ได้ไว้ใจ HOME-Seucuritythai.com ในการติดตั้งระบบกันขโมยไร้สายรุ่น eTIGER S4 ภาพบางส่วน
สาระน่ารู้ ระบบสัญญาณ กันขโมย
20 มิ.ย. 2559
สาระน่ารู้ ระบบสัญญาณ กันขโมย ระบบสัญญาณกันขโมยทำงานอย่างไร ? ระบบสัญญาณ กันขโมย บ้าน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วนหลักได้แก่ ชุดควบคุม (Control Panel ) ,อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ (Sensor) และ อุปกรณ์แสดงผล (Output) โดยแต่ละส่วนจะทำงานร่วมกันโดยมี Software ซึ่ง…
Review eTIGER สัญญานกันขโมยบ้านไร้สาย
07 มี.ค. 2559
เพิ่มความมั่นใจให้กับบ้านอันเป็นที่รักของเราด้วยการติดตั้งระบบป้องกันขโมยแบบติดบ้าน เพิ่มเติมจากการติดกล้องวงจรปิดที่ในบ้านเราอีกหนึ่งเท่า เพราะบางทีการติดแต่กล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถป้องกันได้แบบทันทีทันใด เพียงแต่ว่าเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้…
How Safe are Wireless Home Security Systems?
28 ม.ค. 2559
Many home security systems offer great technology features, including wireless systems. But with a system that runs off of cellular service and isn’t hardwired to a phone line, you may be wondering if it’s safe and secure. We are here to …
INNEKT CCTV / AVTECH CCTV / PANASONIC CCTV / FUJIKO CCTV KENPRO CCTV
กล้องวงจรปิด มาตราฐาน CCTV  / กล้องวงจรปิด อินฟาเรด Infarad / กล้องวงจรปิดโดม / CCTV DOME / Stand Alone DVR / กล้องวงจรปิด แบบซูม CCTV Soom / การ์ดบันทึกภาพ DVR / อุปกรณ์เสริม CCTV / กล้องวงจรปิด แบบแอบซ่อน / กล้องวงจรปิด /ระบบกันขโมย / เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / กล้องไร้สาย / กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด  ไร้สาย / กล้องวงจรปิด Sony / กล้องวงจรปิด Sharp / ติดตั้งกล้องวงจรปิด / กล้องวงจรปิด IP / กล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ต Internet / กล้องวงจรปิด DVR / ระบบกล้องวงจรปิด / กล้องวงจรปิด จิ๋ว / คีย์การ์ด KeyCard / cctv / ip camera Access Control / กล้องวงจรปิด แอบถ่าย / ipc200a / ipciscool / กล้อง cctv  / cctv system / jvc cctv / kenpro cctv / ราคากล้อง cctv 
cctv price / housing cctv / cctv infrared / cctv dome / cctv system / setup cctv / dvr / ระบบกันขโมยบ้านแบบไร้สาย / ระบบกันขโมยบ้าน สินค้ายุโรป เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

สินค้า

RECOMMENDED

19,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
23,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

LINE ID : @SMARTPLUS

เพิ่มเพื่อน

NEW PRODUCTS

29,900.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
23,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
14,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
11,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
9,900.00 บาท
8,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
14,900.00 บาท
12,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
3,900.00 บาท
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,200.00 บาท
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
15,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม86,996 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด53,737 ครั้ง
เปิดร้าน11 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 ต.ค. 2559

CONTACT US

081-413-7222 คุณนัท , 081-971-4464 คุณวุฒิ

LINE ID : @SMARTPLUS

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสัญญาณกันขโมยบ้าน ขาย อุปกรณ์ eTiger Wireless Home Security
สัญญาณกันขโมยบ้าน ขาย อุปกรณ์ eTiger Wireless Home Security
บริษัท สมาร์ต พลัส เทคโนโลยี จำกัด เป็น ผู้นำเข้าจัดจำหน่าย Wireless Home Security อุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย ยี่ห้อ eTiger จากประเทศ เบลเยียม ยุโรปแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูล สมัครเป็น ดีลเลอร์ ได้ที่ eTiger.th@gmail.com : หรือ โทร คุณ วุฒิ : 082-971-4464 Product Manager : หรือ คุณ นัท : 081-413-7222 Sales Manager บริการ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ "สัญญาณกันขโมยบ้าน" โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านระบบกันขโมย กล้องวงจรปิด SMARTPLUS+
เบอร์โทร : 081-413-7222 คุณนัท , 081-971-4464 คุณวุฒิ
อีเมล : etiger.th@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top