lnwshop logo

หน้าแรก


 

 

 

 

 

 

 

 SMARTPLUS + : SECUAL BOX : WIFI  V.2 
ระบบความปลอดภัยในในบ้าน


ระบบกันขโมยบ้านรุ่นใหม่ 2017 

ในชุดประกอบไปด้วย

   SMART PLUS + : Secual V.2 รุ่นใหม่ล่าสุด April 2017 Gateway Wifi + Simcard bulit-in)

   Door Sendor x 3 (เซ็นเซอร์ติดประตู/หน้าต่าง)

   Pet Motion Sendor x 1 (เซ็นเซอร์จับการเคลือนไหวแบบไม่จับสัตว์เลี้ยง)

   Remote Control x 2 ( รีโมทคอนโทรล ควบคุมระยะไกล)

 

คุณลักษณะ

  รองรับการใช้งานแบบผ่าน Internet Wi-Fi แบบ Fully WIFI สมบูรณ์แบบ  และ โทรศัพท์มือถือ (SIMCARD)

  รองรับการโทรด่วน (Speed Dialing) ในกรณีฉุกเฉินได้  สูงสุด 5 หมายเลข

  อุปกรณ์ทุกชิ้นมี Sensor ตรวจสอบในกรณีที่ ถูกเปิดหรือ ทำลาย

  แจ้งเตือนและควบคุมระบบเปิด/ปิดผ่านมือถือ (Internet notification)

 รองรับ Application ทั้ง iOS, Android ทุกระบบมือถือ

  อุปกรณ์ Control Panel มี Battery สำรองในกรณี ไฟฟ้าดับ (รองรับได้นาน 8ชม)

  Siren Build in ภายใน (95dB) 

  App Notification / SMS แจ้งเตือนเมือ Power failure หรืออุปกรณ์ไร้สาย battery low

  Battery สำรองขนาด 7.4v 500mAh (รองรับ 8ชม)

  อุปกรณ์ไร้สาย (Motion detector/ Windows detector) มีระบบประหยัดไฟ จึงทำให้ Battery อยุ่ได้ นาน 1-2ปี

  มาตราฐานยุโรปจากประเทศ เบลเยียม คุณภาพมาตรฐานระดบั โลก ได้รับการ รับรองจากสถาบัน RoHS , UL ,ULC และ CE

 

จุดเด่นของอุปกรณ์

  ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย ทุกอุปกรณ์สมบูรณ์แบบ

   ควบคุมด้วย APP จากมือถือ โดยใช้ 3G, Wifi internet เพื่อ ควบคุมการเปิด ปิดระบบภายในบ้าน  

      ตรวจดูอุปกรณ์แต่ละ ตัวทำงาน ในโหมดไหน และเลือก เปิด หรือ ปิด การทำงาน แยกอิสระ แต่ละเซ็นเซอร์

  APP บนมือถือแสดงสถานะการทำงา ของอุปกรณ์ ตัวเครื่อง Control Panel ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ว่าทำงานใน mode ไหน และ สามารถทำงานสั่ง เซ็นเซอร์ทุกตัว เปิดหรือปิด แยกโดยอิสระ เมือไรก็ได้ บน APP มือถือ

   กำหนดสิทธิ์ ให้ผู้ใช้เพิ่ม (เพิ่มคนใช้งาน) โดยสามารถทำการเปิด ปิด การใช้งานจาก APP บนมือถือ สมบูรณ์แบบ ง่ายเพียง 1,2,3

  รองรับอุปกรณ์ไร้สายได้หลากหลายประเภทเช่น อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ, อุปกรณ์ไซเรนไร้สาย, อุปกรณ์แป้นปุ่ม Control, อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด/ปิดประตู

  ขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 150x160x49มม. (เล็กและบางทีสุดของระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย)

  เทคโนโลยีไร้สายล่าสุด ส่งสัญญาณได้ไกลถึง  80 เมตร ** (ทดสอบในที่โล่ง)

  โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อมีผู้บุกรุก ได้ 5 เลขหมาย และ ผ่าน SMS 5เลขหมาย

  ระบบโทรซ้ำแบบอัตโนมัติเมื่อโทรไม่ติด หรือไม่รับสายระบบจะโทร วนไปหมายเลชที่ 1 ถึง 5 และวนโทรซ้ำหากไม่มีผู้รับสาย หรือโทรไม่ติด

✅ รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง อุปกรณ์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว , อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับความสั่นสะเทือน ฯลฯ ทุกอุปกรณ์ รองรับเซ็นเซอร์สูงสุด 100 อุปกรณ์ สินค้าคุณภาพสูงสุดในตลาด 

  รองรับรีโมทควบคุมการเปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมย สูงสุด 10 อัน สามารถลบทิ้ง one by one  เฉพาะอันได้เมือเกิดการสูญหาย

✅  สามารถตั้่งชื่ออุปกรณ์ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมแจ้งเตือนผ่าน App (แสดง ชนิดของอุปกรณ์ โดยชื่อเป็นภาษาไทย และ/หรืออังกฤษได้)

  แบตเตอรี ทุกอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Lithium อายุการใช้งานยาวนานกว่า 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้และการตรวจจับ)

✅  แบตเตอรี ทุกอุปกรณ์ตรวจจับแบบมาตรฐาน หาซื้อ ได้ง่าย AA (Door Senso-SAC-03) AA (Motion Detector ES-D1A, ES-D2A), AAA (Door Sensor-ES-D3C), CR2025 (Remote))

✅  บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังที่เกิดกับระบบได้ถึง 150 เหตการณ์ พร้อมบันทึกวัน เวลา ช่วยให้ตรวจสอบ


ความพร้อมของระบบสัญญาณกันขโมยได้ง่ายขึ้น

 สามารถกำหนดรูปแบบการเปิดระบบได้ 3 รูปแบบ คือ เปิดระบบ (ARM) , ปิดระบบ (DISARM), เปิดระบบ ภายนอกบ้าน (HOME) และเลือกเปิด/ปิดได้แต่ละอุปกรณ์ เพือเพิ่มความปลอดภัยได้สูงสุดตามที่ต้องการ

 สามารถตั้งค่าให้เสียงไซเรนดังตอบรับการสั้งงานเปิดปิดจากรีโมทได้และกด SOS แจ้งเตือนภัยจาก รีโมทได้

 มีไฟ LED ที่ไซเรนภายนอก(option) แสดงสถานะการเปิดระบบสัญญาณกันขโมยเพิ่มความสะดวกและ มั่นใจในการใช้งาน

  สามารถตั้งชื่อ แยกแต่ละอุปกรณ์ได้ (แสดงผลเป็นอักษรบนหน้าจอมือถือ) เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

 ระบบ Intelligent Auto ARM/DISARM สามารถเปิด/ปิดระบบสัญญาณกันขโมยเองอัตโนมัติ

 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเว้นการตรวจจับสัตว์เลี้ยง ประมวลผลด้วยระบบดิจิตอลแม่นยำสูงสุด*

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแบบ Double Check ลดปัญหาการ Fault Alarm เพิ่มความแม่นยำอีกระดับ

✅  ระบบ Supervision ตรวจสอบความพร้อมของระบบ สัญญาณกันขโมยอัตโนมัติ เช่น ไฟฟ้าดับ สัญญาณ โทรศัพท์ขัดข้อง , แบตเตอรี่อ่อน , อุปกรณ์ตรวจจับชำรุด ฯลฯ โดยแจ้งเตือนตัวอักษรทีหน้าจอมือถือและส่ง ข้อมูลผ่าน App notification. (internet 3G,wifi)

  สามารถแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี อุปกรณ์ตรวจจับอ่อน แจ้งเตือนทั้งตัวเครื่อง Control Panel (Secual Box) และ ตัวลูกไร้สาย (ผ่าน App notification) (internet 3G,wifi)

  สามารถตั้งงชื่อ  Zone ต่างๆเพื่อแจ้งเตือนผ่าน App เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Zone ใด เกิดการบุกรุก

✅  เตือนผ่าน (ผ่าน App notification)  เมื่อมีผู้บุกรุก ทำลายหรือพยายามเปิดตัวอุปกรณ์ไร้สาย 

 

✅  ราคาปกติ : 24,900 บาท ช่วงแนะนำ เหลือเพียง 16,900 บาท 

✅ ติดตั้งฟรีใน กทม และปริมณฑล*(ใกล้เคียง)
✅ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม (บริการ Service * ฟรีทุกอาการ 1 ปีเต็ม)
✅ สินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม (สามารถซื้อประกันเพิ่มเพียง 2,000 บาท)
 พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 4-10 เดือน (KBank ที่ร่วมรายการเท่านั้นครับ)
 บ้านปลอดภัย อุ่นใจ ไร้กังวล ห่างไกล (ขโมย)
✅ บ้านสวยงาม ไม่มีสายไฟ (รกรุงรัง) ให้กวนใจ
✅ สนใจ สอบถาม/ออกแบบ/ติดตั้ง "ให้ SMART PLUS + :  ระบบกันขโมยบ้าน @ BANGKOK ใกล้เคียง"

ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ISO 9001: 2000

CE certifications และการทดสอบจาก

FCC testing standards. RoHS Standard 

 

&#x260E Tel. : 081-971-4464 K.วุฒิ &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-413-7222 K. นัท &#x1F4DE
&#x260E Tel.: 081-266-5535 K. ต๊อป &#x1F4DE


ติดต่อ #LINE : คลิกเพื่อ ADD LINE http://line.me/ti/p/%40smartplus

ADD LINE : @SMARTPLUS

 คลิกเพื่อ ADD LINE ID :  เพิ่มเพื่อน

 http://line.me/ti/p/~@smartplus 

ติดต่อ LINE : @SMARTPLUS like emot http://line.me/ti/p/~@smartplus

 

 website: http://http://www.home-securitythai.com/

facebook : https://www.facebook.com/wireless.safe

สามารถ ซื้อ Accessories อุปกรณ์เสริมได้ คลิกเลย! Accessories eTiger S4 Combo [8]

ลูกค้า ตจว : สามารถซื้อ และจัดส่งทาง EMS ฟรี  ติดตตั้งเองง่ายๆ แค่ใส่ซิม เสียบปลั๊ก ยึดผนัง ก็พร้อมใช้ Cool

 

NEW PRODUCTS

2,990.00 บาท
1,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,000.00 บาท
16,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,900.00 บาท
1,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,200.00 บาท
1,800.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,900.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
10,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
11,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
1,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
9,900.00 บาท
8,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
14,900.00 บาท
12,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

บทความล่าสุด

กันขโมยบ้านทีดี
กันขโมยบ้านทีดี
03 มิ.ย. 2560
แนะนำระบบกันขโมยบ้าน ที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1.ต้องไร้สายอย่างแท้จริง ๆ เพราะว่ามีสายจะเดินสายไม่สะดวก และ ตัว Panel หลัก ต้องไร้สายจริงๆ ยกเว้นปลั๊กไฟ เพราะว่าหากเดินสาย เช่น LAN หรือ ไซเรนมีสาย จะไม่สะดวก * ตัว Panel ต้องเป็น Wifi built-in ไม่…
REVIEW Yi 720p กล้องวงจรปิดไร้สายๆง่ายๆใช้ภายในบ้าน
REVIEW Yi 720p กล้องวงจรปิดไร้สายๆง่ายๆใช้ภายในบ้าน
24 พ.ค. 2560
ในกล่องไม่มีอะไรเยอะ มีแค่คู่มือ สายชาร์จ Micro USB หัวปลั๊กเสียบแล้วก็ตัวกล้องพร้อมฐานแค่นั้นเอง ตัวกล้องที่เป็นวงกลมดำๆ สามารถหมุนได้ 360 องศา แล้วก็มาพร้อมฐานที่หมุนบิดได้อีก 180 องศา ด้านหลังมี QR Code ไว้สำหรับ Scan QR Code และด้านซ้ายเป็นช่องเส…
เซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนภัย (ALARM Security Beam Motion Sensor Magetic)
เซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนภัย (ALARM Security Beam Motion Sensor Magetic)
22 เม.ย. 2560
เซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนภัย ความปลอดภัยของบ้านเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ผู้อยู่อาศัยต้องคำนึงถึง เพราะบ้านคือสถานที่ที่เปรียบดั่งวิมานของเรา สมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้น นอกเหนือไปจากความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและการตกแต่งแล้ว สิ่งที่ต้องการอ…
SMART PLUS + : Smart Home บ้านอัจฉริยะ ทันสมัย ตอบโจทย์ smart phone พร้อมแล้ว ให้ทุกท่านได้ใช้
SMART PLUS + : Smart Home บ้านอัจฉริยะ ทันสมัย ตอบโจทย์ smart phone พร้อมแล้ว ให้ทุกท่านได้ใช้
07 ต.ค. 2559
SMART PLUS + : Smart Home บ้านอัจฉริยะ ทันสมัย ตอบโจทย์ smart phone พร้อมแล้ว ให้ทุกท่านได้ใช้ ณ ตอนนี้ ถ้าให้คุณลองจินตนาการ ถึงเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุด แถมไม่ต้องเดากันเลย! ใช่แล้วคะ เทคโนโลยี Touch Screen โดยอุปกรณ์ยอดฮิตที่ใช้เทคโนโลยีนี้ค…
ผลงานการติดตั้ง ร้านกาแฟ Hey Coffee สาขาเกษตร นวมินทร์
ผลงานการติดตั้ง ร้านกาแฟ Hey Coffee สาขาเกษตร นวมินทร์
08 ส.ค. 2559
ผลงานการติดตั้ง ร้านกาแฟ Hey Coffee สาขาเกษตร นวมินทร์ คุณ ก๊อด ได้ไว้ใจ HOME-Seucuritythai.com ในการติดตั้งระบบกันขโมยไร้สายรุ่น eTIGER S4 ภาพบางส่วน
INNEKT CCTV / AVTECH CCTV / PANASONIC CCTV / FUJIKO CCTV KENPRO CCTV
กล้องวงจรปิด มาตราฐาน CCTV  / กล้องวงจรปิด อินฟาเรด Infarad / กล้องวงจรปิดโดม / CCTV DOME / Stand Alone DVR / กล้องวงจรปิด แบบซูม CCTV Soom / การ์ดบันทึกภาพ DVR / อุปกรณ์เสริม CCTV / กล้องวงจรปิด แบบแอบซ่อน / กล้องวงจรปิด /ระบบกันขโมย / เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / กล้องไร้สาย / กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด  ไร้สาย / กล้องวงจรปิด Sony / กล้องวงจรปิด Sharp / ติดตั้งกล้องวงจรปิด / กล้องวงจรปิด IP / กล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ต Internet / กล้องวงจรปิด DVR / ระบบกล้องวงจรปิด / กล้องวงจรปิด จิ๋ว / คีย์การ์ด KeyCard / cctv / ip camera Access Control / กล้องวงจรปิด แอบถ่าย / ipc200a / ipciscool / กล้อง cctv  / cctv system / jvc cctv / kenpro cctv / ราคากล้อง cctv 
cctv price / housing cctv / cctv infrared / cctv dome / cctv system / setup cctv / dvr / ระบบกันขโมยบ้านแบบไร้สาย / ระบบกันขโมยบ้าน สินค้ายุโรป เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

Bangkok Alarm Systems
Since 1976

SMARTPLUS + : Do Alarm Systems is one of Thailand’s leading and most experienced installers , service providers and distributors of security systems. for example burglar alarms ,honeywell home security systems etc.

Our wide range of capabilities for residential and commercial security applications make us win by building a world that is safer and more secure for you , your family and your property.

We have strong technical support teams providing greatest services along with the World – Class Quality Assurance Laboratories of our overseas manufacturers to make sure our products are most reliable , and complied to UL , CE , FCC , EN , etc. standards as well.


Our systems are user – friendly and very easy to install. With over 1,300 of homes , businesses and government sectors all over the country, we strongly believe that we can meet your requirement.

Make a wise decision in choosing our products and services.

Menu - กันขโมย

LINE ID : @SMARTPLUS

เพิ่มเพื่อน

NEW PRODUCTS

2,990.00 บาท
1,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,000.00 บาท
16,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,900.00 บาท
1,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,200.00 บาท
1,800.00 บาท
 • สั่งซื้อ
29,900.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
10,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,900.00 บาท
11,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
1,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
4,900.00 บาท
2,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
9,900.00 บาท
8,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
14,900.00 บาท
12,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม136,534 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด83,359 ครั้ง
เปิดร้าน11 มี.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท24 ก.ค. 2560

CONTACT US

081-413-7222 คุณนัท , 081-971-4464 คุณวุฒิ
facebook

LINE ID : @SMARTPLUS

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านSMART PLUS + ผู้นำ ระบบสัญญาณ กันขโมยบ้านไร้สาย ควบคุมผ่าน WIFI + SIM CARD เต็มรูปแบบ : eTiger : Wireless Home Security แจ้งเตือน ผู้บุรุก แบบ GSM SIM CARD และแบบ WIFI APP Notification
SMART PLUS + ผู้นำ ระบบสัญญาณ กันขโมยบ้านไร้สาย ควบคุมผ่าน WIFI + SIM CARD เต็มรูปแบบ : eTiger : Wireless Home Security แจ้งเตือน ผู้บุรุก แบบ GSM SIM CARD และแบบ WIFI APP Notification
บริษัท สมาร์ต พลัส เทคโนโลยี จำกัด เป็น ผู้นำเข้าจัดจำหน่าย Wireless Home Security อุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย ยี่ห้อ eTiger จากประเทศ เบลเยียม ยุโรปแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูล สมัครเป็น ดีลเลอร์ ได้ที่ eTiger.th@gmail.com : หรือ โทร คุณ วุฒิ : 081-971-4464 Product Manager : หรือ คุณ นัท : 081-413-7222 Sales Manager บริการ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ "สัญญาณกันขโมยบ้าน" โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านระบบกันขโมย กล้องวงจรปิด SMARTPLUS+
เบอร์โทร : 081-413-7222 คุณนัท , 081-971-4464 คุณวุฒิ
อีเมล : etiger.th@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top